Kontakt

Söderhamns Teaterförening
c/o Bengt Samuelsson
Knektslättsvägen 44, 826 50 Söderhamn
soderhamn.TF@riksteatern.se

Fakturaadress:
c/o Bengt Samuelsson
Knektslättsvägen 44, 826 50 Söderhamn
Org.nr. 886000-1760 / Bankgiro  5368-2001

Kontaktperson Bengt Samuelsson 070-625 26 38 bengt.samuelsson.soderhamn@gmail.com

Medlemsansvarig Kalle Näslund 070-521 94 10
karl.naslund@soderhamn.com

Styrelse
Ordförande, Kassör: Bengt Samuelsson, Sekreterare: Cecilia Spansk,

Ledamöter: Claes Svensk, Kalle Näslund, Chanda Borvall, Marie Edling, Gisela Pernersten

Valberedning Barbro Hopfgarten och Margareta Rosén

Revisorer Ann-Kristin Orre och Lena Olsson

Följ oss på facebook