Kontakt

Söderhamns Teaterförening soderhamn.TF@riksteatern.se
c/o Margaretha Rosén
Klippvägen 8, 826 36 Söderhamn

Fakturaadress:
c/o Bengt Samuelsson
Knektslättsvägen 44, 826 50 Söderhamn
Org.nr. 886000-1760 / Bankgiro  5368-2001

Kontaktperson Margaretha Rosén 0270-169 90 / 070-251 64 75
maggan7707@telia.com

Medlemsansvarig Kalle Näslund 070-521 94 10
karl.naslund@soderhamn.com

Styrelse
Ordförande: Margaretha Rosén, Kassör: Bengt Samuelsson, Sekreterare: Cecilia Spansk, Ledamöter: Claes Svensk, Kalle Näslund, Chanda Borvall.

Valberedning Barbro Hopfgarten och Ove Sjödin

Revisorer Ann-Kristin Orre och Åke Brolin

Följ oss på facebook