Om föreningen

Söderhamns Teaterförening, är en av landets äldsta teaterföreningar. Föreningen är en av nio Riksteaterföreningar i Gävleborgs län och en av 230 i Sverige.

Föreningen är ideell och har till uppgift att arrangera offentliga föreställningar i hela kommunen. Föreningen arrangerar omkring tjugo föreställningar per år, omsätter ca. 350.000 kr och har ca. 1.400 besökare. Föreningen finansieras av biljettintäkter och verksamhetsbidrag från Söderhamns Kommun.

Följ oss på facebook